Miről szól a kereszténység?

A kereszténység nem bonyolult. Egyetlen élet áll a középpontjában: Jézus élete. Ezt pedig öt kép segítségével lehet összefoglalni.

Kattints az egyes címekre a tartalmuk kibontásához.

ker1Ő a Krisztus. Az a Király, akit maga Isten ígért meg, hogy elküld, és aki mindent helyreállít azzal, hogy létrehozza az igazság és a szeretet országát.

Ő Isten Fia. Isten maga, aki emberként lépett be a világba.

Jézus a tetteivel mutatta meg, hogy kicsoda Ő. Embereket gyógyított, viharokat csendesített le, halottakat támasztott fel.

Azzal, hogy ezeket tette, a Király bepillantást engedett abba, hogy milyen az élet az Ő országában. Tökéletes ez a hely, ahol nincs szenvedés, félelem és halál. Olyan világ, amire mindannyian vágyunk.

ker2Ennek ellenére sokan elutasították Jézust. Azt gondolták, boldogabbak lesznek, ha a saját szabályaik szerint élnek, és az Ő országán kívül maradnak. Ez az elutasítás mindannyiunkra jellemző. Jézus ezt bűnnek nevezte.

Ez tönkreteszi az életünket, és az a vége, hogy soha nem fogjuk megismerni azt az örömet, hogy mit jelent az Ő országában élni.

Isten ugyanis nem engedi azokat a Királlyal élni, akik elutasítják Őt. Akik így tesznek, azok sorsa az a hely, amit Jézus pokolnak nevezett. Egy vég nélküli, minden jót nélkülöző lét.

ker3Az emberek olyan gyűlölettel utasították el a Királyt, hogy keresztre feszítették, és megölték.

De a halála nem Isten tévedése volt, – inkább az Ő csodálatos tervének része. A kereszten Jézus átélte, mit jelent elszakítva lenni Istentől, az Ő szeretete és jósága nélkül. Kész volt a poklot választani azért, hogy nekünk ne kelljen odakerülnünk. A bűntelen Király halt meg, hogy elhordozza a büntetést, amit a bűn érdemel.

Jézus utat nyitott Isten országába.

ker4Három nappal a kivégzése után Jézus sírját üresen találták! Az ezt követő hetekben sokan ettek együtt Vele, beszéltek Vele, illetve több százan látták! Jézust, a Királyt a halál nem tarthatta fogva. Ő feltámadt!

ker5Jézus ma is, most is hívja az embereket az Ő országába. Arra kér, hogy térjünk meg, és higgyünk a jó hírben (az evangéliumban).

Megtérni annyit jelent, hogy megfordulunk, és ettől kezdve saját magunk helyett Jézus irányítására bízzuk az életünket. Hinni pedig azt jelenti, hogy elfogadjuk, Jézus már mindent elvégzett azért, hogy helyet biztosítson nekünk országában.

Jézus követése nem könnyű. Aki ezt vállalja, számolhat vele, hogy őt is elutasítják, mint ahogyan Jézust is. De az is igaz, hogy aki Őt követi, az az életét biztonságban, megelégedettségben és örömben élheti, úgy, hogy ismeri Istent és az Ő bocsánatát, és megtapasztalja a Szentlélek segítségét. Közben pedig várja a Király visszajöttét, amikor végérvényesen felépíti az Ő országát, ahol szeretet uralkodik.

Jézust ezt ajánlja mindenkinek, aki Hozzá tér és Benne hisz.

Mi a te válaszod?

A képekhez tartozó gondolatokat olvasd el bal oldalt!