Nem arrogáns azt állítani, hogy a te vallásodnak van egyedül igaza?


Azt gondolom, hogy ez egy közkedvelt felvetés, különösen népszerű a multikulturális és vegyes vallású társadalmakban.

Van egy régi történet, ami hasznos lehet arra, hogy jobban megértsük a témát. Néhány vakról és egy elefántról szól.

Mindegyik vak eltérő oldalról találkozik az elefánttal, és mindegyik másként vélekedik arról, milyen lehet az elefánt. Aki az ormányát fogja meg, azt mondja: „Az elefánt olyan, mint egy kígyó.” Aki a lábat fogja meg, azt mondja: „Nem, az elefánt nem olyan mint egy kígyó, hanem olyan, mint a fák.” Aki az agyarat fogja, azt mondja: „Mindketten tévedtek, mert az elefánt olyan, mint egy dárda.”

És ez folytatódik – mindenki eltérő részt fog meg, a fülét, az oldalát, a farkát, és mindenki másmilyennek képzeli el.

E a történet arra próbál rámutatni, hogy senki sem tudja a teljes igazságot Istenről. Amikor az igazságról van szó, olyanok vagyunk, mint a vakok, akik az elefántot tapogatják.

Ezért, ha valaki azt mondja: „Én tudom a teljes igazságot Istenről, de te nem” vagy „Én tudom a jó választ, és te a rosszat,” hát, őket hívhatjuk arrogánsnak.

De képzeljük el, hogy valaki nem leírja milyen az elefánt, nem megérinti az elefántot, hanem ténylegesen ő az elefánt. Képzeljük el, hogy azt mondja: „Nem kell találgatnod, nem kell tapogatóznod, majd én megmondom, milyen vagyok – mert én vagyok az elefánt!”

Ez az, amit a Biblia Jézusról mond! No nem azt, hogy Jézus egy elefánt, (bár nem hiszem, hogy bárki is ezt hinné), hanem, hogy Jézus Isten volt – és mindig is az marad.

Jézus pedig fantasztikus dolgokat tett, hogy alátámassza ezt az állítást. Betegeket gyógyított, hatalma volt az időjárás felett, halottat támasztott fel. Jézus nem csak egy tanító volt, egy filozófus vagy egy vallásos ember, aki megpróbált kitalálni dolgokat Istenről – a Biblia azt mondja, Jézus maga volt Isten.

Ezért csak Jézus tudja elmagyarázni az igazságot Istenről. Csak Ő tudja elmondani, hogyan lehetünk kapcsolatban Istennel. Ő tud rávilágítani, hogyan élvezhetjük az örök életet Istennel.

Amikor azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” akkor nem arrogáns próbál lenni, csak az igazságot mondja el, hogy Ő Isten.

Ha ezek a vak emberek, miután hallották az elefántot, tovább folytatták volna a vitatkozást, igencsak arrogánsak lettek volna. És bárki, aki azt mondja: „Még mindig nem tudjuk a teljes igazságot az elefántról”, az is elég arrogáns.

A helyénvaló dolog ebben a helyzetben az lenne, ha mind leülnének, és figyelnének az elefántra. Hiszen csak így lehet megtudni az igazságot.

Amikor Istenről van szó, ugyanez a helyzet: akkor fogjuk megtalálni az igazságot Róla, ha figyelünk Rá. Jézus pedig azt mondja, ez egyenlő azzal, ha rá hallgatunk.

Nagyon örülünk, hogy többet szeretne megtudni a fenti kérdésről! Ez a rész igyekszik egy kicsit mélyebben megvizsgálni a témát, illetve szeretnénk további olvasnivalót ajánlani azoknak, akiket bővebben érdekel a kérdés.

Mit mondott Jézus, hogyan juthatunk el Istenhez?

Ahogy Nate is említette, Jézus kristálytisztán szólt erről:

„Én vagyok az út, az igazság, és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14,6)

Ezt állította Jézus: hogy ő AZ út a mennybe. Ő AZ út ahhoz, hogy életünk legyen a halál után. És ő AZ út az igazsághoz, hogy kicsoda Isten, mit vár tőlünk, és hogyan közeledhetünk hozzá.

A „igazság” szó nagyon fontos itt. Ahogy Nate is mondta ma, az a népszerű vélekedés, hogy mivel csak emberek vagyunk, nem tudhatjuk, mi igaz és mi nem Istennel kapcsolatban. Lehet, hogy az összes vallás Istenhez vezet; lehet hogy csak néhány; lehet hogy egyik sem. De nem tudhatjuk az igazságot.

Természetesen egy valaki van, aki meg tudja nekünk mondani, hogy melyik vallás vezet el az Istennel való kapcsolatra, és a tökéletes, örök életre. Isten maga az, aki tudja az igazságot. Végül is, Ő az, aki eldönti, ki jut a mennybe, és hogyan.

Jézus azt mondta, ő Isten: és ahogy Nate is említette, a tetteivel alá is támasztotta az állításait. Ha Jézus Isten, akkor ő sokkal jobban tudja, hogyan jutunk el Istenhez, mint bármelyik tanító, gondolkodó, filozófus vagy vallási vezető.

Ő pedig ezt az igazságot osztja meg velünk: senki sem nyeri el az Istennel való életet, csakis őáltala. Csak egy ajtó vezet Isten házába, és az Jézus.

Isten hozzánk, nem mi Istenhez.

Ez az egyik legnagyobb különbség a kereszténység és a világ többi vallása között. A többi vallás arról szól, ahogy mi gondolkodunk Istenről, és próbáljuk kitalálni, mit jelent ez az egész Isten/menny/lelkiség dolog, hogy eljuttasson Istenhez. Az emberekről szól minden, akik megpróbálnak Isten felé közeledni.

A kereszténység nem velünk, hanem Istennel kezdődik, ahogy megmutatja, kicsoda ő, és miről szól ez a számunkra láthatatlan világ. Arról szól, hogy Isten eljön hozzánk, és lehajol az emberekhez.

Ezt mondta Jézusról az egyik legközelebbi barátja: „Az Ige [a név, amit Jézusra használt] testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (János 1,14).

Ez nagyon hasznos, ha ott próbáljuk végiggondolni, miről szól a kereszténység, és mit jelent az életünkre nézve. Azt fejezi ki, hogy a keresztény hit nem az érzésekről szól, hanem tényekről: nem valami különös titkos tudásról, hanem arról, amikor az idő egy adott pontján (a Biblia szerint) Isten eljött ebbe a világba, emberként.

De van még egy hatalmas különbség a kereszténység és minden más vallás között: és ez elmagyarázza, miért is Jézus az egyetlen út a mennybe…

Miért Jézus AZ út?

Az összes többi vallás lényege, hogy az embernek különböző dolgokat kell tennie, hogy rendbe hozza kapcsolatát Istennel, hogy elérje a tökéletességet a nirvánában, vagy hogy eljusson a szellemvilágba. Mindegyik vallás kínálja a saját irányelveit vagy szabályait, és ha elég jól tudod őket követni, akkor nyert ügyed van!

Arról szól, te mit tudsz tenni.

De eljött Jézus, és azt mondta, semmit sem tehetsz, hogy eljuss Istenhez.

Egyszer, amikor Jézus a „megváltásról” (örök életet nyerni Istennel) beszélt, azt mondta: „Az embernek lehetetlen.” (Márk 10,27). Miért? Mert a menny tökéletes, mi pedig nem. Még ha ettől a perctől kezdve halálunkig tökéletesek lennénk (ami lehetetlen), az sem törölné el eddigi tökéletlen gondolatainkat, szavainkat és tetteinket.

Ez olyan, mintha lenne egy autónk, ami benzinnel működik. Ha egy cseppnyi dízel kerül bele, a motor besül, és leáll. Ha már belekerült egy pici dízel, mindegy, hogy mennyi benzinnel töltöd fel, nem szabadulsz meg tőle. A motornak annyi.

A többi vallás ahhoz ad utasításokat, hogyan legyél „jó”. De nem tudnak semmit tenni az ellen, hogy nem vagyunk azok. Semmit sem tehetünk ellenük.

Ha dízelt tettünk a benzintartályunkba, akkor ki kell ürítenünk a motort. Kell valaki, aki elveszi tőlünk azt, amit elrontottunk.

Ez az, amiért Jézus eljött. Azért jött, hogy elvegye, amit elrontottunk, azt, hogy elutasítottuk Istent, amit a Biblia „bűnnek” nevez. A Biblia azt mondja „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért… hogy Istenhez vezessen minket (1 Péter 3,18).

Amikor meghalt, Jézus megtette, amit mi nem tudunk: eltörölte a bűneinket. Felvette magára a vétkeinket, és elviselte a büntetést Istentől, hogy tőle és országától távol kerül.

Ezért állította Jézus, hogy Ő AZ út az Atyához. Más nem tudja elvenni a bűneinket. Más nem tud minket tökéletessé tenni.

Tehát a kereszténység nem arról szól, amit mi teszünk: hanem arról, amit Jézus tett.

A kereszténység azt állítja, semmit sem tehetsz, hogy bekerülj a mennybe: de azt is mondja, hogy Jézus már megtett mindent, hogy helyet biztosítson neked.

Az író, C.S.Lewis így fogalmazta ezt meg: az összes többi vallás arról szól, hogy „tedd meg ezt, végezd el azt”, míg a kereszténység arról szól, „elvégeztetett”- amit Jézus tett.

Tehát ha egy igazi kereszténnyel beszélgetünk, észre fogjuk venni, hogy azt mondják, ők sem jobbak nálunk. Nem érdemlik meg jobban a mennyországot, mint mi. Az egyetlen oka annak, amiért az örök élet felé tartanak, nem az, amit ők cselekedtek, hanem az, amit Jézus tett.

Kérd bátran te is Jézust, hogy vegye el, amit elrontottál, és ajándékozzon meg az Ő tökéletességével. Legyen Ő az út, amin te is az Atyához jöhetsz, és örökké élhetsz vele a halál után is.

Ezek komoly és ellentmondásos témák, és ez csupán egy rövid írás! Lehet, hogy vannak még kérdéseink és fenntartásaink. Amit ezek után tehetünk:

MENJÜNK EL egy Kereszt-kérdések sorozatra, ahol feltehetjük a kérdéseinket és ahol többet hallhatunk arról, mit mondott Jézus magáról, és arról, hogy miért jött. A „Sorozat a közelben” menüpont ebben a segítségünkre lehet.

OLVASSUK EL Werner Gitt: …És a többi vallás című könyvét (Evangéliumi Kiadó Budapest, 1994)

Angolul tudóknak:

HALLGASSUK meg ezt a nagyon hasznos bibliai magyarázatot erről a témáról Tim Keller new york-i lelkipásztortól (40 perc hosszú, de ha van időnk, nagyon megéri meghallgatni).