Nem nevetséges hinni a feltámadásban?


Fizikát tanultam, amikor először megvizsgáltam a dolgokat, amiket a keresztények állítottak Jézusról. Úgy emlékszem, mondhattam is valami hasonlót – ez nevetséges, hogy egy ember feltámadjon a halálból. Arra jutottam, hogy minden keresztény elvesztette a józan eszét.

Ez egészen addig volt így, amíg nem találkoztam néhány kereszténnyel, akik nem voltak ostobák, és mégis tényleg hittek ebben. Ezért utánajártam a tényeknek, és hamar rájöttem, hogy minden azon áll vagy bukik, hogy Jézus feltámadt-e a halálból. Enélkül a kereszténység összeomlik.

De akkor is, hát nem nevetséges? Ilyenkor a tudományos megközelítés a segítségünkre lehet. Nyilván egy ember, aki feltámad a halálból, az áthág minden fizikai törvényszerűséget – de azok a törvények nem azt határozzák meg, hogy minek kell megtörténnie, hanem csak leírják, általában mi szokott történni. Amikor ezektől eltérő körülmények vannak, például abszolút nulla fok, vagy fénysebesség, vagy az idő kezdete, amik mind egyedi körülmények, az ideillő törvények is eltérőek.

Rádöbbentem, hogy ha Isten belépett a világba, amit ő teremtett, és emberré lett, az igencsak szokatlan, sőt (szerintem ezzel mindenki egyetért) egyedi körülményeket teremtett.

Ilyen feltételek mellett eltérő törvények érvényesülnek – és nem nagy meglepetés, ha Isten belépése és eltávozása felborította az élet és a halál általános szabályait a világban. Előfordulhat, hogy egy szűz szül – és elképzelhető a halálból való feltámadás. Talán nem is annyira nevetséges ez – sőt, inkább ésszerű, hogy ha Jézus Isten volt és még mindig az, akkor neki fel kellett támadnia a halálból.

De persze, csak azért mert a feltámadás megtörténhet, nem jelenti azt, hogy meg is történt. Mi a bizonyíték?

Először is, Jézus tényleg meghalt. A rómaiak tudták, mit csinálnak – a keresztre feszítésben profik voltak.

És a holtteste valóban eltűnt – a sír üres volt. Ezt még az ellenségei is elismerték, és nem tudták megmutatni a testet.

Ezután ott voltak a feltámadás utáni megjelenések. Sokan, összesen több százan állították, hogy látták Jézust élve más és más alkalommal, miután feltámadt.

Aztán ott van még a tanítványok megváltozása, gyávákból rendkívülien bátor emberekké váltak, akik nemcsak hogy hajlandóak voltak meghalni a hitükért, hanem a legtöbben meg is haltak, azért mert hittek az igazságban, hogy Jézus feltámadt a halálból.

Talán nem nevetséges ez az egész – sokkal inkább ésszerű. Talán inkább azt nevetséges feltételezni, hogy készek voltak meghalni valamiért, amiről tudták, hogy nem igaz.

De nem kell mindent elfogadni miattam – vizsgálja meg a tényeket ki-ki maga. Nézzük meg az alábbi „Bővebben” részt! Olvassuk el a szemtanúk vallomását a feltámadásról! Járjunk utána ezeknek az állításoknak a helyi gyülekezetben!

Döntsük el mi magunk, hogy a feltámadás nevetséges-e, vagy igaz!

Nagyon örülünk, hogy többet szeretne megtudni a fenti kérdésről! Ez a rész igyekszik egy kicsit mélyebben megvizsgálni a témát, illetve szeretnénk további olvasnivalót ajánlani azoknak, akiket bővebben érdekel a kérdés.

Tisztázzuk az elején. Senki sem tudja minden kétséget kizárólag bebizonyítani, hogy Jézus feltámadt a halálból. De ez azért van, mert senki sem tud semmit minden kétséget kizárólag bizonyítani. Pl. ha házasságban élünk, nem tudjuk bizonytani, hogy a párunk szeret minket, de – a tényekre alapozva elhisszük, hogy igen (vagy éppen nem). Nem lehet bebizonyítani, hogy valaki nem csak egy pillangó, aki azt álmodja, hogy ember, de – a tényekre alapozva – hihető, hogy nem az (remélhetőleg!).

Tehát amikor azon gondolkodunk, Jézus feltámadt-e vagy sem, akkor azt gondoljuk végig, hogy mi a legvalószínűbb magyarázat arra, ami a történelemnek azon a napján történt. Pál több okot is megemlít, amik meggyőzték arról, hogy a feltámadás történelmi tény.

Természetesen nem mindenki ért egyet vele! És vannak, akik néhány egész jó alternatív magyarázattal álltak elő. A legjobbak közül párat most be is mutatunk. Mindegyiknél leírjuk, miért jó magyarázatok, de felteszünk velük kapcsolatban néhány kérdést is, amiket nem igazán válaszolnak meg.

NEM IS VOLT ÜRES SÍR. AZ ASSZONYOK EGYSZERŰEN CSAK A ROSSZ SÍRHOZ MENTEK.

Ne felejtsük el, hogy nagyon el voltak keseredve ezek az asszonyok. Látták pár nappal korábban, ahogy Jézus testét behelyezik a sírba, de ekkor már sötét volt, és nagyon sok sír volt a közelben. Így vasárnap reggel, amikor a nap még nem is kelt fel teljesen, egy másik sírhoz mentek, ami üres volt. Valaki a közelben (talán egy kertész) megmondta nekik, hogy rossz helyen keresik Jézust, nincs ott: mire ők kétszer kettő néha öt alapon arra a meggyőződésre jutottak, hogy Jézus feltámadt a halálból.

Mindezt elmondták Jézus közeli barátainak, akik így szintén a rossz sírnál néztek körül: így született meg Jézus feltámadásának a legendája.

Kérdések, amikre nem kapunk választ: az asszonyok nem számítottak Jézus feltámadására. Ha odamegyünk egy sírhoz, arra számítva, hogy egy holttestet találunk benne, de az üres, az jutna eszünkbe vajon, hogy biztosan feltámadt az illető, vagy inkább arra, hogy biztosan csak eltévesztettük, és rossz helyre mentünk, majd elmennénk megkeresni a sírt?

A hatóságok tudták, melyik sírba helyezték el Jézust: őröket állították oda, hogy őrizzék. Amikor kb. egy hónappal később Péter, Jézus egyik legközelebbi barátja kiállt Jeruzsálem közepén, és azt hirdette, hogy Jézus feltámadt, és felment a mennybe, és emberek ezrei hittek neki, miért nem hozták elő a hatóságok a testet az igazi sírból, azonnal leállítva ezzel a kereszténység terjedését?

A SÍR AZÉRT VOLT ÜRES, MERT JÉZUS VALÓJÁBAN NEM IS HALT MEG

Azért nem volt holttest a sírban, mert nem is volt holttest. Jézus nem halt meg a kereszten: csak elájult a kimerültségtől, és levették a keresztről, mielőtt a légzése leállt volna. Később, a sír hűvösében magához tért, elgörgette a sírt lezáró követ, és elment. Ezért találták az asszonyok üresen a sírt, ezért tudott Jézus később megjelenni a barátai körében és együtt enni velük, és ezért tudott később együtt menni az úton néhányukkal. Később azt mondta nekik, hogy el kell mennie, így békességben élte le életét valahol máshol. Követői feltételezték, hogy bizonyára visszatért a mennybe, és ezért kezdték el azt mondani mindenkinek, hogy feltámadt a halálból és visszatért a mennybe.

Kérdések, amikre nem kapunk választ: A rómaiak nagyon jól értettek sok mindenhez. Ezek közül az egyik a keresztre feszítés volt. Tényleg elkövették volna azt a hibát, hogy halottnak gondolják Jézust, amikor nem volt az?

Az egyik római katona leellenőrizte Jézus halálát azzal, hogy egy lándzsát döfött az oldalába. Túlélhette egy ember azt, hogy leszúrják, 3 napon át, mindenféle orvosi segítség nélkül úgy, hogy aztán fogja magát, és elsétál?

Képes lehetett arra egy olyan ember, akit nemrég feszítettek keresztre, hogy kilométereket tegyen meg a barátaival, és közben meggyőzze őket, hogy feltámadott teste teljes erőben van, és nincs összetörve, meggyötörve a keresztre feszítés után?

Hogyan nem vették észre a sírt őrző katonák, ahogy kisántikált a sírból közöttük, kezén a szeg méretű lyukakkal?

A SÍR AZÉRT VOLT ÜRES, MERT A HATÓSÁGOK ELSZÁLLÍTTATTÁK A HOLTTESTET

A zsidó hatóságok hallották, hogy Jézus előre megígérte, hogy fel fog támadni. Ezért elszállíttatták a testet, hogy később a tanítványai ne zavarjanak össze senkit azzal, hogy azt állítják, feltámadt. Egy biztos helyre rejtették, ahol jobban tudták őrizni. Ezért maradt ott üresen a sír, és mielőtt észbe kaptak volna, a tanítványok már el is kezdték terjeszteni, hogy Jézus feltámadt. A tervük fordítva sült el, de ettől még igaz, hogy nem volt feltámadás.

Kérdések, amikre nem kapunk választ: ha a hatóságoknál megvolt a holttest, miért nem hozták elő, amikor az emberek elkezdtek hinni abban, hogy Jézus feltámadt?

A SÍR AZÉRT VOLT ÜRES, MERT RABLÓK VITTÉK EL A TESTET.

A holttesteknek abban az időben nem volt értéke – de a rajtuk lévő ruháknak igen! Egyszerű a helyzet: néhány sírrabló, aki nem tudta, kinek a testéről van szó, ellopta azt. Amire az asszonyok kimentek a sírhoz, az már üres volt: így született a legenda.

Kérdések, amikre nem kapunk választ: Hogyan lehet eszerint, hogy amikor a sírt felfedezték, az értékes ruhák még mindig ott voltak? Miért nem vitték el a rablók éppen azt, aminek a sírban értéke volt?

A SÍR AZÉRT VOLT ÜRES, MERT A TANÍTVÁNYOK ELVITTÉK A HOLTTESTET

Természetesen azok, akik a legtöbbet profitálhatták Jézus feltámadásából, a barátai voltak. Miután meghalt, nagyon ostobának tűnhettek azért, mert követték őt. Ezért egy ravasz tervet eszeltek ki. Ellopták a testet, és valahol elrejtették, majd bejelentették, hogy a sírt üresen találták, és a feltámadt Jézus többször is megjelent nekik. Még azt is elhintették nem sokkal ez után, hogy visszatért a mennybe, kényelmesen megakadályozva ezzel bármilyen ellenőrzését állításaiknak. Ez lehetővé tette a számukra, hogy elindítsanak egy új vallást, ami által hatalomhoz és befolyáshoz juthattak a követőik felett. Végül megírták az „evangéliumokat”, folytatva ezzel a Jézus feltámadásáról szóló nagy hazugság hirdetését évszázadokon keresztül, egészen napjainkig.

Kérdések, amikre nem kapunk választ: Vajon a rémült tanítványok, akik elmenekültek, képesek lehettek arra, hogy megszervezzék Jézus testének ellopását az őrök orra előtt?

Ha a tanítványok a szerzői Jézus életrajzainak a Bibliában, akkor miért úgy tűnnek fel benne, mint akik gyávák, gyengék és hűtlenek? Nem lett volna ésszerűbb valami jobbat kitalálni magukról?

Ha a tanítványok találták ki az egészet, akkor tökéletesen tisztában lehettek azzal, hogy Jézus nem támadt fel. Mégis, legtöbben közülük meghaltak ennek az állításnak a védelmében. Nem volt köztük egy sem, aki bevallotta volna, hogy Ők találták ki az egészet, hogy elkerülje a keresztre feszítést, lefejezést vagy halálra kövezést?

A TANÍTVÁNYOK VALÓJÁBAN NEM IS LÁTTÁK A FELTÁMADOTT JÉZUST. CSAK HALLUCINÁCIÓ VOLT AZ EGÉSZ.

Az nem világos, miért volt a sír üres, de azt könnyű megmagyarázni, miért „látták” Jézust a barátai. Gyászukban és sokkos állapotukban egyszerűen képzelődtek. Nem ő volt, csak a képzeletük játéka, de ezt nem ismerték fel, hanem őszintén azt hitték, hogy feltámadt a halálból.

Kérdések, amikre nem kapunk választ: Orvosilag lehetetlen, hogy különböző emberek ugyanazt a hallucinációt lássák egy időben. Lehetséges, hogy tucatnyi (egy esetben több száznyi) ember ugyanannak az érzékcsalódásnak egyszerre váljon áldozatává?

Miért volt üres a sír?

A SÍR AZÉRT VOLT ÜRES, MERT JÉZUS FELTÁMADT A HALÁLBÓL.

Ezt állították Jézus barátai, és ragaszkodtak hozzá még akkor is, amikor borzalmas halál várt rájuk ezért. Ez megmagyarázza az üres sírt, és megmagyarázza Jézus megjelenéseit is halála után.

Kérdések, amikre nem kapunk választ: Tényleg feltámadhatnak a halálból emberek? Ez azért nem túl gyakori!

(Amire Paul ezt válaszolta: ha Jézus Isten, akkor várható, hogy a távozása ebből a világból felülírja a természet törvényeit. És természetesen, ha be akarnánk bizonyítani istenségünket, valami csodálatosat és természetfelettit kellene tennünk – mint például előre szólni halálunkról és feltámadásunkról, majd meg is tenni.)

Sokkal többet mondtak és írtak eddig már a feltámadásról, mint amire itt helyünk van! Nagyon fontos viszont, hogy saját döntésre jussunk azzal kapcsolatban, mi történt szerintünk azon az első „húsvét vasárnapon”, mert – ahogy Paul is mondja – a feltámadás a kereszténység középpontja.

Furcsának tűnhet, de érdemes imádkozni Jézushoz, hogy ha ő tényleg Isten, és ha valóban feltámadt a halálból, akkor mutassa meg nekünk maga, hogy ez igaz. Még a legközelebbi barátainak is szüksége volt arra, hogy Jézus „megnyissa az értelmüket, hogy értsék az Írásokat” (Lukács 24,45), és meggyőzze őket, hogy valóban feltámadt a halálból. Miközben ezen a kérdésen gondolkodunk, érdemes megkérnünk Jézust, hogy a mi értelmünket is „nyissa meg” az igazságra.

Javasoljuk még a következőket:

Menjünk el egy Kereszt-kérdések sorozatra, ami végigvezet minket Márk evangéliumán, és bármilyen kérdést fel lehet tenni.

OLVASSUK EL: a Jézus Dosszié című könyv 3. részét Lee Strobeltől, ahol az író megvizsgálja a feltámadás érveit és ellenérveit (Kiadta a Harmat Kiadó 2010-ben)

Angolul tudóknak ajánljuk: http://www.bethinking.org/resurrection-miracles/
Ezen az oldalon rengeteg hasznos cikket és előadást találhatunk (rövidebbeket és hosszabbakat) a feltámadás különböző aspektusaival kapcsolatban.