Megjelent A tanítványság kérdései!

TK-borito-1A Kereszt-kérdések sorozat folytatása

A sorozat célja egy lépéssel tovább segíteni a résztvevőket, hogy még mélyebben megértsék, mit is jelent Jézust követni, vagyis a tanítványának lenni.

A tanítványság kérdései más, mint sok egyéb újonnan hitre jutott keresztyéneknek szánt sorozat. Ezeknek sokszor az a célja, hogy megvilágítsák Krisztus követésének valamelyik elemét és annak jelentőségét: imádkozás, bibliaolvasás, gyülekezeti tagság, stb. Ezzel szemben ez a sorozat Pál Filippiekhez írt levelének részletes tanulmányozására épül. Ezt olyan hívőknek írta, akik nem sokkal korábban indultak el Krisztus követésének útján.


Ajánlások:

„Jó szívvel ajánlom ennek a remek sorozatnak a tanulmányozását. A szerkesztők nem véletlenül választották az öröm levelét. A résztvevők a keresztyén élet örömeivel találkozhatnak: a Jézus Krisztussal való találkozás örömével, a Tőle kapott új élet örömével, és ebből fakadó hálás szolgálat örömével.” 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a MEÖT elnöke

„A tanítványság kérdései sorozat segíthet életünk, szolgálatunk értelmének, tartalmának és céljának megtalálásában. Ennek biztosítékát  érthető, biblikus, gyakorlati stílusában és nagyszerű tartalmában  látom.”
Szeverényi János, A Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze

„Nagy előnye a sorozatnak, hogy határozott, világos és gyakorlatias igei tanítást ad. Ez vízválasztó is, mert állásfoglalásra késztet: vagy döntök Krisztus mellett, vagy megyek tovább eddigi utamon. Az anyag feldolgozását gyülekezeti bibliaórák, ifjúsági órák résztvevői számára is ajánlom.” 
Végh Tamás, ny. Bp-fasori református lelkipásztor